Otrzymane certyfikaty

Szkoła bez przemocy

 

CERTYFIKAT 1     W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu społecznego ,,Szkoła bez przemocy”. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie, skupiające wielu wybitnych fachowców z różnych dziedzin.

Głównym celem akcji jest zwiększenie poziomu świadomości problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczenie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających jej skuteczne zapobieganie.

Szkoły biorące udział w programie zobowiązane są do przestrzegania zasad Kodeksu ,,Szkoły bez przemocy”:

  1. Szkoła jest wspólnotą.
  2. Wszyscy się szanujemy.
  3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
  4. Niczego nie ukrywamy.
  5. Zawsze reagujemy.
  6. Nauczyciel nie jest sam.
  7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
  8. Rodzice są z nami.
  9. Mamy sojuszników.
  10. Nagradzamy dobre przykłady.

Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Elżbieta Chłopecka

Skip to content