KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 4 września 2017r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 29 września 2017r. – Święto Szkoły,
 • 23.12-01.01.2018r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 15.01-28.01.2018r. – ferie zimowe,
 • 29.03-03.04.2018r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 22.06.2018r. – zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 02.05.2018 r. (środa),
 • 04.05.2017r. (piątek),
 • 01.06.2017 r. (piątek)

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla ich dziecka.

Egzamin gimnazjalny

 • część humanistyczna – 18.04. 2018r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 19.04. 2018r.
 • język obcy nowożytny – 20.04.2018r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 05.12.2017r. – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 • 05.01.2018r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 09.01-10.01.2018r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 08.05.2018r. – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych,
 • 08.06.2018r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.

Dni otwarte:

 • 24 października
 • 5 grudnia
 • 27 marca
 • 8 maja