Aktualności EW

Pasowanie na ucznia w szkole w Starym Węglińcu

W dniu 11.10.br (w środę) zainagurowane zostały obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Węgliniec. W tym to dniu, w Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu obchody Dnia Nauczyciela połączono z  uroczystym pasowaniem na pierwszoklasistę. W uroczystym apelu podczas, którego dokonano pasowania na ucznia I klasy udział wzięli: Burmistrz Stanisław Mikołajczyk, Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Węglińcu Pani Sylwia Salas i Kamila Basarab, Pani Barbara Fink –sołtys sołectwa Stary Węgliniec oraz społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście. Moment pasowania był ogromnym przeżyciem nie tylko dla uczniów, ale również i ich najbliższych.

Apel został uświetniony pięknym występem artystycznym pierwszoklasistów. Uczniowie otrzymali upominki od Burmistrza, Pani Dyrektor, Pani Sołtys oraz Rodziców. Tradycyjnie podczas apelu Burmistrz, wręczając bukiet kwiatów Pani Dyrektor, złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, pracownikom jednostek oświaty oraz rodzicom i opiekunom uczestniczącym w procesie wychowania i edukacji dzieci. Szczególne podziękowania, za pracę, trud i zaangażowanie włożone w nauczanie i wychowanie dzieci, przekazał Burmistrz, obecnym na uroczystości, nauczycielom i nauczycielom emerytom.

Skip to content