Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELIMINACJI PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Dnia 25 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. Na dzień 28 listopada Szkoła Podstawowa w Węglińcu we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaplanowała Biały Marsz Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Z przyczyn od nas niezależnych, silnych opadów deszczu, marsz został odwołany i odbędzie się w innym terminie.Tego dnia uczniowie Patryk Lisowski, Adam Ostaszewicz i Dawid Sucharnik z klasy III b gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym Katarzyną Szymczak stawili się w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec podczas odbywającej się sesji Rady Miejskiej. Uczniowie poinformowali radnych oraz zaproszonych na sesję gości o promowanej przez naszą szkołę Kampanii „Biała Wstążka”, która jest protestem przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczniowie wręczyli zebranym ulotki oraz białe wstążeczki – symbol sprzeciwu w odniesieniu do przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, ale i zobowiązanie noszących ją mężczyzn do niestosowania przemocy, do braku jej akceptacji, a także reagowania na przemoc.

Katarzyna Szymczak
Pedagog szkolny

Skip to content