Dnia 30 listopada 2017r. Przedszkolaki uczestniczyły w „Andrzejkach”. Na początku zostały zapoznane z postacią św. Andrzeja – patronem dnia dzisiejszego. A później nastał prawdziwy czas wróżenia… Dzieci mogły uczestniczyć w tradycyjnych wróżbach andrzejkowych takich jak: wychodzenie butów za próg, wróżba z wykorzystaniem czterech filiżanek, przekłuwanie szpilką kartki z imionami przyszłych małżonków, kolory przyszłego życia. Andrzejkowe spotkanie zwieńczył wspólny poczęstunek.