Aktualności, Pedagog/psycholog

,,Ja w konflikcie – trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych” 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

29 listopada 2017 r. uczniowie klas V – VI uczestniczyli w warsztatach ,,JA W KONFLIKCIE – trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych”.

Celem zajęć było kształtowanie w uczniach postaw wolnych od agresji i konfliktów, nauka zapobiegania konfliktom oraz zapoznanie ze sposobami na ich rozwiązywanie. Warsztaty prowadziła Pani Marta Jurkowska – psycholog i trener z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się między innymi jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych oraz jak skutecznie rozwiązywać problemy i sytuacje trudne w kontaktach z rówieśnikami. Prowadząca zajęcia przekazała również uczniom strategie na rozładowywanie napięć i sytuacji trudnych. Zajęcia te odbyły się w ramach kampanii ,,19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”.
Warsztaty sfinansowane zostały przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającą przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu. Jednocześnie składamy szczególne podziękowania Pani Agnieszce Kalecie z MGOPS w Węglińcu za współpracę i pomoc w zorganizowaniu spotkań. Zwracamy się również z prośbą o możliwość kontynuacji wspólnych działań na rzecz profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

Elżbieta Chłopecka

Skip to content