Aktualności, Pedagog/psycholog

Spektakl profilaktyczny „Wznieś serce nad zło”

W ramach realizowanej w naszej szkole Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży uczniowie klasy II b Gimnazjum wraz z wychowawcą Grażyną Wiatrowską i pedagogiem szkolnym Katarzyną Szymczak przygotowali spektakl profilaktyczny: „Wznieś serce nad zło”.

Spektakl wystawiony został dnia 8 grudnia 2017r. dla społeczności szkolnej, rodziców i zaproszonych gości.

Nasz szkoła we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węglińcu czynnie włącza się w działania na rzecz kampanii podejmując szereg działań na terenie szkoły, których celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy i kształtowanie właściwych postaw uczniów.

Przygotowania do spektaklu pochłonęły mnóstwo czasu i zaangażowania wielu osób. Na całość składały się samodzielnie kręcone sceny filmowe, przygotowanie charakteryzacji poszczególnych postaci czy scenografia wykonana własnoręcznie przez uczniów i opiekunów projektu.

Spektakl ukazał widzowi codzienne życie Bilbo – głównego bohatera, a zarazem nowego ucznia Węglinieckiej szkoły. Bilbo każdego dnia doświadczał przykrości ze strony bliskich mu osób. W domu ojciec, nadużywający alkoholu, stosował przemoc wobec niego i matki. W szkole uczniowie nie akceptowali naszego bohatera, każdego dnia nie szczędzili mu przykrych doznań. Dopuszczali się wobec niego zachowań agresywnych, izolacji, kradzieży i niszczenia jego własności. Nawet szukając zapomnienia w internecie spotykał się tylko z falą hejtu. Bilbo każdego dnia zmagał się z cierpieniem, upokorzeniem, bólem, łzami i odrzuceniem. Przyszedł dzień, kiedy postanowił to przerwać. Szukał chętnych do walki ze złem, jednak spotkał się tylko z kpinami. Postanowił samotnie stawić czoła przeciwnościom.  Niezrażony przebył daleką drogę. Pokonał smoka, który stał się ucieleśnieniem wszystkich krzywd, jakie mu wyrządzono. Spotkał się z psychologiem Gandalfem, który udzielił mu szereg mądrych rad i uświadomił, że przeciwstawiając się dotychczasowemu życiu, pokonując smoka, tak naprawdę pokonał zło. I jego dalsze życie będzie wyglądało inaczej. Tak faktycznie się stało…

„…Od tamtej pory w Węglinieckich borach zapanował spokój.

Nie było już więcej waśni i problemów.

A wszyscy żyli w zgodzie i szczęściu”.

Na zaproszenie odwzorowujące zamek, główny element scenerii, powiadamiające o terminie spektaklu przybyli przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, rodzice uczniów klasy II b, uczniowie klas VI, VII, II i III gimnazjum, nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej.

Publiczność była zachwycona, rodzice bardzo wzruszeni i dumni ze swoich dzieci. Wszyscy wielokrotnie nagradzali aktorów brawami. Podziękowanie i gratulacje twórcom złożyli zaproszeni goście i Dyrektor Szkoły Podstawowejw Węglińcu.

Warto podkreślić, że to kolejny spektakl zrealizowany na podstawie autorskiego scenariusza G. Wiatrowskiej i K. Szymczak, ubrany w słowa niczym z baśni przez Emilię Szymczak.

Na szczególne podziękowanie zasługuje absolwent naszej szkoły Sylwester Ząbkowski, który wsparł nas genialnymi montażami filmów oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który poprzez wsparcie finansowe przyczynił się do powstania tak dopracowanych kreacji aktorskich i samej scenografii.

Katarzyna Szymczak

pedagog szkolny

Skip to content