W dniu 7 marca 2018r. uczniowie klas piątych uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych ,,SIEĆ i MEDIA”. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z tematyką związaną z mediami oraz środkami przekazu, a także uświadomienie im skali zagrożenia uzależnienia od Internetu oraz innych narzędzi medialnych.
Warsztaty prowadził Pan Zbigniew Wilczyński – psychoterapeuta i edukator z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy poznali i poszerzyli wiedzę na temat tzw. ,,nowych mediów”, charakteryzując nowoczesne środki służące komunikacji. Prowadzący za pomocą różnorodnych ćwiczeń, przykładów oraz materiałów filmowych przedstawił uczniom wady i zalety korzystania z mediów. Uczniowie poznali również zasady bezpiecznego użytkowania Internetu. Warsztatom towarzyszyła miła atmosfera oraz zaangażowanie uczestników. Powyższe warsztaty zostały sfinansowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu.

Elżbieta Chłopecka

Elżbieta Chłopecka – pedagog szkolny