Aktualności, Biblioteka, Realizowane projekty

Dzień Wiosny – Dzień Poezji

„Nie wiem, co to poezja,
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem sami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić.”

Od tych słów z wiersza Władysława Broniewskiego rozpoczęła się impreza szkolna z okazji Dnia Wiosny, który jest też od roku 1999 Międzynarodowym Dniem Poezji. Z tej okazji każda klasa przygotowała inscenizację wybranego wiersza i zaprezentowała ją przed społecznością szkolną.

Były wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, czy Wisławy Szymborskiej. Do wierszy uczniowie dobrali stroje, przygotowali scenografię, zmontowali podkłady muzyczne. Praca nad inscenizacjami wymagała zaangażowania i współpracy całego zespołu klasowego, gdyż odbywała się metodą projektu. Występy stały na wysokim poziomie, czego dowodem był uwaga oraz aplauz widzów.
Na koniec jeszcze słowa prowadzącej imprezę uczennicy klasy 3aG, Klaudii Oreszczuk: „Na tym kończy się nasza poetycka podróż. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy wszystkich do sięgnięcia po wiersze. Kryje się w nich wiele mądrości, radości, smutku, słów otuchy czy pocieszenia. Słowem – Czytajmy poezję!”.

Joanna Borejko

Skip to content