Poniżej przedstawiamy listę dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu w roku szkolnym 2018/2019.

Rekrutacja-lista przyjętych