14 kwietnia 2018 r. w naszej szkole gościliśmy 30 najlepszych matematyków, którzy zgłosili chęć udziału w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Ekologicznym kl. V. Reprezentowali oni następujące szkoły:

SP 1 Bogatynia             SP 3 Bogatynia
SP 5 Bogatynia             SP 3 Zgorzelec
SP 1 Pieńsk                     SP Działoszyn
SP Porajów                     SP Czerwona Woda
SP Ruszów                      SP Węgliniec

Uczniowie mieli do rozwiązania krzyżówkę matematyczną oraz cztery zadania o treści ekologicznej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z nauczycieli – opiekunów drużyn. Po półtoragodzinnym wysiłku umysłowym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na tosty przygotowane przez mamy naszych uczniów. W tym czasie pracę rozpoczęła komisja. Nauczyciele skrupulatnie sprawdzali rozwiązania zadań oraz zliczali punkty w celu wyłonienia zwycięzców.
A oto wyniki ich pracy:

I miejsce Julia Tronina SP Węgliniec
II miejsce Alicja Pluta SP 3 Bogatynia
III miejsce ex aequo Anna Listkiewicz SP 3 Bogatynia i Kacper Proć SP Węgliniec.

Drużynowo:
I miejsce SP 3 Bogatynia
II miejsce SP Węgliniec
III miejsce SP Ruszów

Wszystkim laureatom gratulujemy sukcesu.

Dziękujemy naszym sponsorom, bez których nie byłoby tak wspaniałych nagród:
– panu Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec za ufundowanie pucharów,
– panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Węgliniec za nagrody książkowe i upominki, którymi mogliśmy obdarować wszystkich uczestników,
– panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Węgliniec za nagrody książkowe,
– przedstawicielom Rady Rodziców za wsparcie finansowe oraz przygotowanie poczęstunku dla uczniów i komisji,
– pani Dyrektor Strefy ds. placówek franczyzowych w Eurobank za upominki dla uczestników konkursu i ich opiekunów.
Podziękowania również dla nauczycieli za trud włożony w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tak samo licznym składzie i będziemy rywalizować o równie wspaniałe nagrody.

w imieniu organizatorów
Beata Wrzeszcz