Zakres ubezpieczenia 2019 (79 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019 (91 pobrań)

 

zakres ubezpieczenia 2018.pdf (204 pobrania)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (195 pobrań)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (194 pobrania)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (269 pobrań)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (185 pobrań)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (234 pobrania)

 

STATUT.pdf (445 pobrań)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole.pdf (86 pobrań)

 

Wewnątrzszkolne-Ocenianie–nauczanie-na-odległość.pdf (77 pobrań)