zakres ubezpieczenia 2018.pdf (65 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (27 pobrań)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (23 pobrania)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (100 pobrań)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (77 pobrań)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (70 pobrań)

 

STATUT.pdf (164 pobrania)