zakres ubezpieczenia 2018.pdf (115 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (70 pobrań)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (77 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (156 pobrań)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (118 pobrań)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (119 pobrań)

 

STATUT.pdf (237 pobrań)