zakres ubezpieczenia 2018.pdf (79 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (34 pobrania)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (30 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (114 pobrań)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (82 pobrania)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (78 pobrań)

 

STATUT.pdf (176 pobrań)