zakres ubezpieczenia 2018.pdf (131 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (84 pobrania)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (90 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (172 pobrania)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (125 pobrań)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (131 pobrań)

 

STATUT.pdf (258 pobrań)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych