zakres ubezpieczenia 2018.pdf (91 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (48 pobrań)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (54 pobrania)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (130 pobrań)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (94 pobrania)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (97 pobrań)

 

STATUT.pdf (212 pobrań)