Zakres ubezpieczenia 2019 (37 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019 (31 pobrań)

 

zakres ubezpieczenia 2018.pdf (167 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (127 pobrań)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (128 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (204 pobrania)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (149 pobrań)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (170 pobrań)

 

STATUT.pdf (336 pobrań)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole.pdf (42 pobrania)