Zakres ubezpieczenia 2019 (11 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019 (9 pobrań)

 

zakres ubezpieczenia 2018.pdf (154 pobrania)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2018.pdf (106 pobrań)

 

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu.pdf (104 pobrania)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (187 pobrań)

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia.pdf (137 pobrań)

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW 2017.pdf (150 pobrań)

 

STATUT.pdf (294 pobrania)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole.pdf (23 pobrania)