KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 3 września 2018r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 28 września 2018r. – Święto Szkoły,
 • 22.12-01.01.2019r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 28.01-10.02.2019r. – ferie zimowe,
 • 18.04-23.04.2019r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 21.06.2019r. – zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 31.10.2018r. (środa),
 • 02.11.2018r. (piątek),
 • 12.04.2019r. (piątek),
 • 15-17.04.2019r. (poniedziałek-środa)
 • 02.05.2019r. (czwartek).

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla ich dziecka.

Egzamin gimnazjalny

 • część humanistyczna – 10.04. 2019r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 11.04. 2019r.
 • język obcy nowożytny – 12.04.2019r.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski – 15.04. 2019r.
 • matematyka – 16.04. 2019r.
 • język obcy nowożytny – 17.04.2019r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 17.12.2018r. – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 • 17.01.2019r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 22.01-23.01.2019r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 06.05.2019r. – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych,
 • 06.06.2019r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.

Dni otwarte:

 • 18 grudnia
 • 7 maja