Aktualności

Rejestracja Potencjalnych Dawców Szpiku dla Fundacji DKMS Polska

Dnia 14 września 2018r. na zaproszenie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku zorganizowałam Dzień Dawcy Szpiku podczas Festynu Rodzinnego „Alternatywa dla Przemocy”. W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, potocznie nazywany białaczką. Słyszą ją rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Dla wielu z tych osób jedyną szansą na uratowanie życia jest przeszczepienie komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Dnia 14 września i w dniach poprzedzających akcję zarejestrowało się łącznie 17 osób. Do tej pory, działając na rzecz i w imieniu Fundacji DKMS Polska podczas wcześniejszych edycji akcji zarejestrowałam łącznie 117 osób. A jedna z osób, zarejestrowanych w pierwszej edycji w 2012r., została dawcą rzeczywistym. Oddała komórki macierzyste i uratowała życie 49- letniej kobiecie, przeszczep się udał. Łącznie zarejestrowałam 134 osoby. Serdecznie chcę podziękować Karolinie Trefler – absolwentce naszego Gimnazjum, za pomoc podczas rejestracji zainteresowanych osób. Karolina jako uczennica gimnazjum towarzyszyła mi w organizowanych akcjach, a teraz jako pełnoletnia osoba mogła zostać wolontariuszem i po przeszkoleniu samodzielnie rejestrować potencjalnych dawców. Dziękuję moim uczennicom: Dominice Słobodzian z klasy III a gimnazjum i Emilii Szymczak z klasy III b gimnazjum – aktywnym wolontariuszkom, za pomoc, wsparcie i promowanie idei dawstwa wśród przybyłych na Festyn Rodzinny „Alternatywa dla Przemocy” w Pieńsku. Dziękuję również organizatorom festynu za zaproszenie i możliwość rejestracji dawców. Szczególnie dziękuję Pani Monice Kucia – przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Pieńsku oraz Pani Andżelice Wiciak – Kuratorowi Zawodowemu Sądu Rodzinnego w Zgorzelcu, wydział Rodzinny i Nieletnich. Dziękując jeszcze raz wszystkim za wsparcie, gratuluję dobrej decyzji i odwagi nowo zarejestrowanym osobom.

Pedagog szkolny

Katarzyna Szymczak

Skip to content