Aktualności, Rok dla Niepodległej

OBCHODY 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W niedzielę 11 XI 2018r.  świętowaliśmy Gminne Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości. Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której udaliśmy się na Skwer Podolski. W miejscu tym, w ramach akcji „100 Dębów Na 100 – Lecie Odzyskania Niepodległości” został posadzony „Dąb Wolności”. Następnie udaliśmy się na halę sportową, by w pięknej scenerii tego miejsca uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach tego wyjątkowego dnia. Koncert chóru Senzarigore. Występy dzieci z wszystkich placówek oświatowych naszej gminy. Występ zespołu Podolanie. Niezwykła lekcja historii, którą podczas swojej prelekcji przekazał prof. Czesław Partacz. Wszystko to w otoczeniu wystaw: Ojcowie Niepodległości oraz Wołyń czasu zagłady.
Takie wspólnotowe świętowanie ma wielu twórców. Rada Miejska Węglińca wraz z Burmistrzem. Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich gminnych placówek oświatowych. Dyrektor MGOK i jego pracownicy. Dyrektor ZUK wraz z pracownikami oraz liczna rzesza osób, dzięki którym tak godnie mogliśmy uczcić ten szczególny dla naszej ojczyzny dzień.
Cieszy fakt, że niedzielne wydarzenia tak uroczyście podsumowały wieloetapowość działań podejmowanych przez naszą gminną społeczność w ciągu mijającego roku. Mogliśmy tego doświadczać podczas szeregu inicjatyw realizowanych w naszych przedszkolach, szkołach, sołectwach. Po tak rozbudowanej w czasie i przestrzeni lekcji patriotyzmu, w podsumowaniu nasuwa się myśl, przesłanie będące fragmentem wiersza: „Kochaj dom swój rodzinny i szanuj! Kochaj Polskę!”

Skip to content