Tym zajmowaliśmy się podczas piątych już warsztatów wspierających logiczne myślenie i twórczą działalność. Wiedzę o labiryntach rozszerzaliśmy projektując je i wyklejając. Ale most Leonarda da Vinci to ciekawostka, o której musieliśmy najpierw wyszukać informacje. Pierwsza – kim był ten człowiek? Uzyskawszy ją, łatwiej mogliśmy pojąć o jaki most chodzi. Otóż, pod koniec XV wieku Leonardo da Vinci odkrył niezwykły most, który stoi stabilnie bez żadnych elementów wspierających! Jemu się udało. My też podjęliśmy wyzwanie! Konieczne skupienie, umiejętność wzajemnego słuchania i współpracy. Wyzwania trudne, ale możliwe do spełnienia. Nam się udało!

Barbara Drozd