Aktualności, Realizowane projekty

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELIMINACJI PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Dnia 25 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Każdego roku Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej włącza się w działania upamiętniające ten dzień.

Biała wstążka to największa na świecie kampania prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. Kampania „Biała Wstążka” jest protestem przeciwko dyskryminacji i przemocy wobec dziewcząt i kobiet.

W poniedziałek 26 listopada męska reprezentacja klasy III b gimnazjum: Michał Bogacz, Oliwer Kaletka, Eryk Nadolski, Jakub Nagrodzki, Jakub Sobolewski i Bartosz Wojciechowski pod opieką szkolnego pedagoga Katarzyny Szymczak przeszli ulicami Węglińca oraz odwiedzili różne instytucje. Napotkanych mieszkańców informowali o obchodzonym na całym świecie dniu przeciwko przemocy wobec kobiet, rozdawali ulotki oraz przypinali białe wstążeczki. Biała wstążeczka to nie tylko symbol sprzeciwu w odniesieniu do przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, ale i zobowiązanie noszących ją mężczyzn do niestosowania przemocy, do braku jej akceptacji, a także reagowania na przemoc.
Delegacja uczniów odwiedziła Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec Pana Mariusza Wieczorka, Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, Przedszkole im. Świętego Mikołaja w Węglińcu, Ośrodek Zdrowia w Węglińcu, współorganizatora kampanii Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu, Węglinieckie Centrum Kultury miejscowe sklepy oraz wszystkich nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Węglińcu.
Propagując działania upamiętniające Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet zaangażowani uczniowie uczą się właściwych postaw, szacunku do kobiet, wrażliwości na krzywdę słabszych, konieczności reagowania na zagrożenia.
Dziękujemy tym, którzy włączyli się w nasze działania, a Pracownikom MGOPS w Węglińcu za pomoc w ich organizacji. Razem łatwiej jest zmieniać świat na lepszy.

Katarzyna Szymczak
pedagog szkolny

Skip to content