Aktualności, Aktualności EW, Realizowane projekty

ZOBACZYĆ MATEMATYKĘ – DUŻE WYZWANIE

Podczas szóstej edycji zajęć kreatywnego myślenia próbowaliśmy poszukać odpowiedzi na pytanie: Czy można zobaczyć matematykę ? Bardzo trudne pytanie i ścieżka poszukiwań też nie była łatwa. Ale dzięki ciekawym opowieściom i wskazówkom pani Beaty mogliśmy w małej cząstce, podczas praktycznych działań przekonać się, że jest to możliwe! Dzisiaj wykonywaliśmy Piramidę Sierpińskiego! Praca wymagająca skupienia i precyzji pozwoliła w finale dowieść, że matematykę można zobaczyć! W kolejnych dniach będziemy doklejać kolejne elementy. Ala to, co udało nam się zrobić dowodzi, że wysiłek się opłaca. 🙂

Barbara Drozd

Skip to content