Aktualności, Pedagog/psycholog, Realizowane projekty

„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Nie trzeba udowadniać, ile ciężkiej pracy, czasu i wysiłku – żeby nie wspomnieć o nieskończonej cierpliwości – wymaga wychowanie dziecka. Rodzice dbają o odpowiednie wyżywienie, ubranie, martwią się chorobami, uczą bezpiecznych zachowań w domu, na drodze, czy w szkole.
Każde dziecko prędzej czy późnej może być narażone na pokusy zachowań ryzykownych, także przestępczych. Wtedy pojawia się lęk, który sprawia, że dziecko czuje się bezradne, często obniża swoją samoocenę, może przejawiać tendencje agresywne i ucieczkowe. W takich momentach zaczyna też unikać dorosłych, szczególnie rodziców.
Dlatego obok wielu koniecznych umiejętności trzeba nauczyć dziecko praktycznych sposobów radzenia sobie z pokusami i lękiem. Są różne strategie, sposoby i metody wychowawcze, mniej lub bardziej skuteczne. Naukowcy badający skuteczność wychowania i profilaktyki szczególnie jednak podkreślają wagę relacji w rodzinie. Można powiedzieć, że silne, odporne i bezpieczne dziecko to takie, które ma mądrze kochających, ale jednocześnie dyskretnie kontrolujących rodziców/opiekunów, dbających o dobrą komunikację i mających dla niego czas.
Uczniowie wzrastający w atmosferze szacunku do autorytetów są skłonni przestrzegać norm, lepiej się uczą, posiadają zainteresowania, z szacunkiem budują relacje z rówieśnikami. Młodzi ludzie szanują autorytety, kształtują w sobie cechy autorytetu, stają się autorytetem dla innych.
Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu przystąpiła do projektu Fundacji Archezja oraz Ministerstwa Sprawiedliwości „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. Była to kampania kierowana do uczniów klas IV – VIII i IIIG, ich rodziców i nauczycieli. W każdej klasie odbyły się dwie godziny zajęć z wychowawcą podczas których uczniowie poznali definicję autorytetu, potrafili wskazać osoby będące dla nich autorytetem – ich cechy i zachowania o tym świadczące. Wychowawcy przeprowadzili pedagogizacje rodziców podczas których przedstawili wyniki wstępnego raportu, omówili prawidłowe postawy rodzicielskie umożliwiając refleksję nad własną postawą wychowawczą wobec dziecka. Zainteresowanie nauczyciele i wychowawcy wzięli udział w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez pedagoga szkolnego K. Szymczak.
Każda osoba biorąca udział w projekcie (nauczyciel, rodzic) wypełniała krótką ankietę po zajęciach. Natomiast uczniowie zostali przebadani dwiema ankietami przed zajęciami o autorytecie oraz po. Każdy test składał się z 11 pytań, m. in.: do kogo masz największe zaufanie, do kogo zwrócił byś się po pomoc, zdarza mi się dokuczać koleżankom/kolegom, używać wulgaryzmów, łamać zasady ustalone przez rodziców i szkołę. Na te i wiele innych pytań musieli odpowiedzieć uczniowie. Ankiety przed zajęciami o autorytecie wypadły znacznie gorzej niż ankiety po zajęciach.
Bardzo dziękuję wychowawcom klas za zaangażowanie w realizację projektu oraz koordynatorowi Annie Młodzińskiej za ankietowanie uczniów oraz pomoc w realizacji kampanii profilaktyczno – edukacyjnej.

Koordynator Kampanii
Katarzyna Szymczak

Skip to content