Aktualności, Aktualności EW

Piszemy „Listy dla Ziemi”

„Listy dla Ziemi”to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. Jej założeniem jest pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych. Mają one zwrócić uwagę na problem związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Listy są pisane na specjalnym papierze wykonanym z makulatury. Ich pisanie jest poprzedzone zajęciami tematycznymi. Szkoła wybiera najpiękniejszy list i przesyła go do organizatora, by mógł on uczestniczyć w konkursie ogólnopolskim.

Uczniowie klas 0 – III naszej szkoły aktywnie włączyli się do tej akcji. 15. maja był dla nas „Zielonym Dniem dla Ziemi”. Podczas zajęć korzystaliśmy z licznych pomocy, by uświadomić ważność troski o środowisko. Wskazywaliśmy aktywności, które są w zasięgu możliwości dzieci oraz ich bliskich. Prezentowane piosenki i wiersze też o tym opowiadały. W finale przyszedł czas na redagowanie indywidualnych „Listów dla Ziemi”. Który z nich zostanie zgłoszony do konkursu? Informację taką zamieścimy na szkolnej stronie facebook już 16. maja.

Mamy nadzieję, że dzisiejsze zajęcia staną się inspiracją do zwiększonej czujności i troski o czystość najbliższego i dalszego otoczenia. Ono przecież świadczy o nas. Niech więc będzie to świadectwo najlepsze z możliwych!

Dokumentację fotograficzną wykonały panie Beata Kutrowska i Małgorzata Paturej.

 

                                                                               Barbara Drozd

 

Skip to content