Aktualności, Sukcesy

VI Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Leśny Turniej”

23 maja 2019 roku w Szkółce Leśnej w Starym Węglińcu odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Leśny Turniej”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. M. Krasickiej w Węglińcu i Nadleśnictwo Węgliniec. Udział w nim wzięło 36 uczniów reprezentantów szkół powiatu zgorzeleckiego.
Konkurs złożony był z dwóch etapów o tematyce leśnej. W czasie zmagań prezentują swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Tegoroczna edycja zakończyła się następującymi wynikami:
w kategorii klas 3-4:
• I miejsce- Emilian Wiciak z SP Ruszów,
• II miejsce- Szymon Sawicki z SP Węgliniec,
• III miejsce- Ewa Furtak z SP Łagów

w kategorii klas 5-6:
• I miejsce- Julia Tronina z SP Węgliniec,
• II miejsce- Karol Niemyski z SP Węgliniec,
• III miejsce- Hubert Kopania z SP Ruszów

w kategorii klas 7-8:
• I miejsce- Weronika Burlikowska z SP Jerzmanki,
• II miejsce- Agata Subocz z SP Pieńsk nr 2,
• III miejsce- Natalia Ławrynowicz- SP Jerzmanki

Sponsorami nagród byli:
• Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec,
• Rada Miejska Węglińca,
• Nadleśnictwa: Węgliniec i Pieńsk,
• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyli zaproszeni goście:
• Pan Mariusz Wieczorek – Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
• Pan Wiesław Piechota- Nadleśniczy Nadleśnictwa Węgliniec oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Węglińca
• Pan Marcin Papla- Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec,
• Pan Dawid Szymczak- Radny Rady Miejskiej Węglińca,
• Pan Krzysztof Kołodziejczak- przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy. Dziękujemy sponsorom za sfinansowanie atrakcyjnych nagród, a nauczycielom za zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu.
Szczególne podziękowania kierujemy do pana Marka Wawrzynka, który przywitał nas w szkółce leśnej oraz przygotował pytania konkursowe. Panu Dawidowi Szymczakowi i Krzysztofowi Kołodziejczakowi serdecznie dziękujemy za pracę w komisji konkursowej.
Mamy nadzieję, że za rok znowu się spotkamy i będziemy się równie dobrze bawić i zdobywać równie wspaniałe nagrody.

W imieniu organizatorów Sylwia Salas

Skip to content