KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 2 września 2019r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 30 września 2019r. – Święto Szkoły,
 • 23.12-31.01.2020r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 10.02-23.02.2020r. – ferie zimowe,
 • 09.04-14.04.2020r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 26.06.2020r. – zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 02.01 – 03.01.2020r. (czwartek, piątek),
 • 21.04 – 23.04.2020r. (poniedziałek-środa),
 • 12.06.2020r. (czwartek).

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla ich dziecka.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski – 21.04. 2020r.
 • matematyka – 22.04. 2020r.
 • język obcy nowożytny – 23.04.2020r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 16.12.2019r. – wystawienie proponowanych ocen śródrocznych
 • 23.01.2020r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 03.02-07.02.2020r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 11.05.2020r. – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych,
 • 10.06.2020r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.

Dni otwarte:

 • 17 grudnia
 • 12 maja