Aktualności, Samorząd Szkolny

Pierwsze spotkanie SU

Protokół nr 1 z pierwszego zebrania Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu dnia 8.10.2019 roku.

 

 W posiedzeniu udział wzięli: opiekun SU- Joanna Adamczyk
zaproszeni goście- Sława Borodzicz (w pierwszej części)

Obecnych 11/16 (nieobecni M. Hadryś, A. Zaręba, K. Hadryś, I. Burak, O. Zdunek).

Czas trwania 50min.

  1. Powitanie nowych i starych członków SU, stwierdzenie quorum.
  2. Podziękowanie pani Sławie Borodzicz za dotychczasową opiekę nad Samorządem.
  3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
  4. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego-Bartosz Szymczak i Aleksandra Zdunek.
  5. Zatwierdzenie wyboru członków na następujące funkcje:

skarbnik- Karolina Mazurek,
sekretarz/protokolant- Adrian Charytaniak,
osoby odpowiedzialnej za gablotę na korytarzu(czekamy a zakupienie tablicy)- Tymoteusz Fink,
administratorów grupy na Facebooku- Bartek Szymczak i Klara Stankiewicz

 

  1. Rada zatwierdziła sposób wyboru vice-przewodniczącego -jest on wybierany przez przewodniczącego.
  2. Odczytanie Regulaminu SU i zatwierdzenie Aneksu do Regulaminu SU(w załączniku).
  3. Poinformowanie członków Samorządu Uczniowskiego o przewidywanych akcjach na rok 2019/2020.Wprowadzamy Ranking klas-Kalina Czechowska redaguje regulamin.
  4. Dyskusja nad realizacją zadań- Sprzedaż ciast, bluzy szkolne, prowadzenie apeli i świąt, maskotka szkolna, nagrody np. – brak zadań w weekend lub dzień z telefonem.

Następne zebranie Samorządu uczniowskiego odbędzie się 14.10.2019r o godzinie 8.00 w sali nr 10

Skip to content