Aktualności, Samorząd Szkolny

Drugie spotkanie SU

Protokół nr 2

z drugiego zebrania Samorządu Uczniowskiego

z dnia 14.10.2019r.

 

Nieobecni: Iga Burak i Kinga Kosior

W posiedzeniu brało udział 14 członków SU.

Liczba obecnych stanowi kworum do podejmowania decyzji i uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1  do protokołu.

Przebieg obrad protokołował: Adrian Charytaniak

Czas trwania:40min.

 

  1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu Nr 1 z dnia 8.10.2019 przez głosowanie.
  3. Głosowanie na przewodniczącego SU.

Bartosz Szymczak – Przewodniczący

Ola Zdunek – Wiceprzewodniczący

 

  1. Przydzielenie obowiązków:

Nakrętki –Patryk Blatkiewicz.

Założenie strony Facebook’owej – Bartosz Szymczak i Klara Stankiewicz .

Ranking klas – Kalina Czechowska i Klara Stankiewicz.

Redagowanie pisma do sponsorów z prośbą o wsparcie finansowe – Adrianna Zaręba i Kacper Hadryś.

  1. Próba ślubowania.

 

Następne zebranie Samorządu uczniowskiego odbędzie się22.10.2019r o godzinie 14.35 w sali nr 10

Skip to content