Protokół nr 3

z zebrania Samorządu Uczniowskiego

z dnia 22.10.2019 r.

Nieobecni: Kacper Hadryś, Dominik Pałyga, Karolina Mazurek, Natalia Mierzejewska

W posiedzeniu brało udział 12 członków SU.

Liczba obecnych stanowi kworum do podejmowania decyzji i uchwał.

Przebieg obrad protokołował: Adrian Charytaniak.

Czas trwania: 55 min.

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu Nr 2 z dnia 14.10.2019 przez głosowanie.
 3. Wystąpienie pani Sławy Borodzicz
 • Zbiórka pieniędzy – „Mogiły pradziada ocal od zapomnienia”
 1. Zaproszenie na sesję rady miejskiej.
 2. Przyjęcie projektu „Dnia zdrowego żywienia”.
 3. Przydzielenie obowiązków:
 • Akcja „Śniadanie daje moc” – Ola Zdunek.
 • 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży – Kalina Czechowska i Ola Zdunek.
 • Zrobienie zdjęć i dostarczenie komisji gazetek szkolnych w miesiącu październik – Klara Stankiewicz.
 1. Opracowanie planu apelu szkolnego 23.10.19 godz. 10:45 1 piętro w budynku starego gimnazjum.
 • Kalina Czechowska przedstawi uczniom szkoły, na czym polega „Ranking klas” i zapowie konkurs na osobę „Naj”, a także przekaże, uczniom aby zalogowali się na swoje konto na Librusie, a nie jak do tej pory na konto rodzica.
 • Klara Stankiewicz- październikowa gazetka.
 • Kacper Proć-zbiórka makulatury.
 • Adrianna Zaręba zachęci do zbierania karmy dla psów w ramach akcji „Psu na bude.”
 • Patryk Blatkiewicz opowie o zbiórce nakrętek na rzecz N. Trefler.
 • Iga Burak zajmie się tematem spóźnień uczniowskich na lekcje.
 • Ola Zdunek objaśni, na czym będą polegać Dni Zdrowego Żywienia(początek w listopadzie).
 • Bartosz Szymczak zaprosi uczniów na stronę facebookową samorządu oraz zakończy apel.
 1. Zakończenie obrad.

Następne posiedzenie przewidziane na 5.11.2019r.(godzina do ustalenia)