Aktualności EW

Pomarańczowy dzień w klasach I – III

Od kilku lat przez 19 pierwszych dni listopada we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą nasza szkoła bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej. W dniu dzisiejszym uczniowie klas I – III podsumowali kampanijne działania. Dzień rozpoczęliśmy uroczystym apelem, podczas którego były z nami panie dyrektor Sylwia Salas oraz wicedyrektor Kamila Basarab. Chwila rozmowy, zachęta do wykonania „pomarańczowych plakatów”, poczęstunek – niespodzianka przygotowany przez panią Ewę i dzieci ruszyły do działań. Bardzo sugestywne plakaty zdobią szkolne korytarze.   Teraz przed nami czas na realizację zdobytej wiedzy na temat świata bez przemocy. Za rok znowu włączymy się do kampanii. Bogatsi w kolejne doświadczenia postaramy się działać na rzecz świata, który będzie przyjazny ludziom.

Nauczycielki Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Skip to content