Aktualności

Szkolenie naszej kadry w Grecji finansowane przez program Erasmus Plus

IDEA 4U – Innowacyjne podejście do wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży.

12–20 listopada 2019 r. | Nea Makri (Ateny), Grecja

Celem kursu było promowanie nowoczesnego przedsiębiorczego podejścia do swojej przyszłej kariery wśród młodych osób. Narzędzia, które były wykorzystywane do tej pory, niestety, nie są w stanie dostosować się do nowych wyzwań w coraz bardziej cyfrowej erze. Zmiana myślenia (po pierwsze wśród kadry nauczycielskiej, a po drugie wśród młodzieży) jest potrzebna, aby podnieść przydatność młodych do szybko zmieniającego się rynku pracy.

 

W szkoleniu brała udział nasza nauczycielka Joanna Adamczyk

Szkolenie dla mnie było niesamowicie przydatne  z następujących powodów:

-zapoznanie się z nowoczesnym podejścia do organizacji swojej przyszłej kariery wśród młodzieży, patrzenie przez pryzmat podnoszenia konkurencyjności naszych uczniów, a przyszłych pracowników na rynku międzynarodowym; ten proces zaczyna się właśnie w szkole podstawowej, gdzie możemy zainspirować młodzież do nauki konkretnego przedmiotu i nakierować ich na wybór przyszłej kariery zawodowej

-poznanie wielu członków organizacji z krajów europejskich i pierwsze rozmowy na temat możliwości wdrożenia wymian międzynarodowych z Rumunią, Łotwą, Grecją i Hiszpanią jak również zapoznanie się z możliwościami finansowania przez różne programy EU

-ćwiczenia języka angielskiego, gdyż całe szkolenie zostało przeprowadzone w tym języku.

 

Jest to bardzo ciekawe uczucie gdy jest się znowu uczniem i widać dokładnie jak dobry trener prowadzi zajęcia. Na pewno owe szkolenie pomoże mi zrewidować moje metody nauczania jak również przekazać wiedzę zdobyta na szkoleniu.

 

Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych uczniów klas 5-8 do sali nr 10 w budynku gimnazjum na następujące warsztaty 

Grę „Win as much as you can” 12.12.2019 13.45

„EuroCasino” 19.12.2019 13.45

Wprowadzenie do „Design thinking” 13.01.2020 13.45

Joanna Adamczyk

 

Skip to content