Aktualności, Samorząd Szkolny

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (9th World Multiplication Table Day)

Uczniowie koła matematycznego klas piątych oraz szóstych wraz z opiekunem zorganizowali w naszej szkole akcję edukacyjną związaną ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia (ŚDTM).

Odbyła się ona 4 października 2019 r. Celem tej akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w niecodzienny sposób. Uczniowie mieli okazję do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną umiejętność pamięciowego mnożenia. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przeprowadzanych na korytarzach szkolnych w czasie przerw międzylekcyjnych. Egzaminatorami byli członkowie koła matematycznego, którzy zaopatrzeni w identyfikatory i losy z zadaniami, przepytywali starszych i młodszych kolegów oraz dorosłych. Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, ponieważ we współpracy z Samorządem Uczniowskim ustalone było, że wszyscy uczniowie, którzy zdobywali tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” otrzymywali jednocześnie prawo do jednorazowego, dodatkowego zgłoszenia nieprzygotowania podczas dowolnie przez siebie wybranej lekcji. Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole wzbudziły wiele pozytywnych emocji.

Skip to content