Aktualności, Wolontariat

POMAGANIE JEST FAJNE …

… i dobrze jest go nie przegadać. Ale kilka istotnych informacji warto podać.
Otóż inspiratorką do wsparcia potrzeb Schroniska Brata Alberta w Zgorzelcu była pani Bożena Wajda. Realizacji zadania na terenie SP Węgliniec podjęła się pani Barbara Drozd. Do akcji włączyła się również pani Sława Borodzicz wraz ze Szkolnym Kołem Wolontariatu. Całą akcję patronatem objął pan burmistrz Mariusz Wieczorek. Odpowiedzią na prośbę skierowaną przez szkolne publikatory była zaskakująco duża ilość darów. Przekazywali je pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz nie związani bezpośrednio ze szkołą mieszkańcy naszego miasteczka. Ale nie tylko oni. Znaczną ilość kołder i poduszek podarowali nam właściciele zgorzeleckiego hotelu Nowotel.
W poniedziałek 16. grudnia delegacja szkoły wraz z panem burmistrzem przekazała kierownikowi schroniska, panu Januszowi Preś zgromadzone rzeczy. Włączając się do działań pomocowych poza darami rzeczowymi chcemy też w ustalonym z kierownikiem terminie zaprezentować mieszkańcom ośrodka „Jasełka”. Ich realizacji z uczniami szkoły filialnej w Starym Węglińcu oraz ich rodzicami podjęła się znana z licznych prezentacji artystycznych nauczycielka tej szkoły pani Jolanta Wrońska.
Warto też dodać, że bezpłatny transport zapewnił nam pan Krzysztof Nowak z Łagowa. POMAGANIE JEST FAJNE, SKUPIA ONO WIELU LUDZI DOBREJ WOLI. Tak więc wszystkim, którzy włączyli się do tej inicjatywy bardzo dziękuję.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Krasickiej w Węglińcu
Sylwia Salas

 

Skip to content