Aktualności, Pedagog/psycholog

Kampania zachowaj trzeźwy umysł 2020

Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu przystąpiła do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020. Kampania w całości została sfinansowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu

Cele główne:

  1. Zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
  2. Samopoznanie i samoakceptacja, czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
  3. Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
  4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych).
  5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
  6. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

  • integracja zespołów klasowych,
  • poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli,
  • wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,
  • kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

W RAMACH ZTU2020 ZREALIZOWANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE LEKCJE WYCHOWAWCZE:

w klasach I – III „Czuję i pokazuję” oraz „Kolory uczuć”,

w klasach IV – VI „Zmieniam się – Dorastam” oraz „Jestem silny, jestem silna – sztuka odmawiania”,

w klasach VII – VIII „Lubię się, chronię się” oraz „Trudne sprawy – Trudne emocje”.

UCZNIOWIE BĘDĄ MOGLI WZIĄĆ UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH KONKURSACH:

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „WEHIKUŁ CZASU” – Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

KONKURS „SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA!”- Zadaniem uczestnika konkursu „Sport to zdrowie – pocztówka” jest wykonanie pocztówki obrazującej aktywność sportową, którą lubi uczestnik konkursu i napisanie krótkiej wiadomości wyjaśniającej dlaczego warto uprawiać sport. Pocztówka może zostać wykonana własnoręcznie. Można też skorzystać ze wzoru pocztówki dostępnego na stronie www.trzezwyumysl.pl/pocztowka2020. Wypełnioną pocztówkę można wysłać w sposób tradycyjny. Zaadresować, nakleić znaczek i wrzucić do skrzynki lub wysłać w paczce/liście zbiorczym np. ze szkoły.

KONKURS ZESPOŁOWY/KLASOWY „TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE!” – Zadaniem uczestników konkursu TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE jest stworzenie zdjęcia lub kolażu zdjęć, na którym uczestnicy konkursu zobrazują w jaki sposób Tymek i Tola dbają o ekologię. Tymek i Tola to papierowe postaci typu „origami”. Wizerunki Tymka i Toli są do pobrania na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl/TymekiTola. Pobrane materiały należy wydrukować i złożyć według załączonej instrukcji, tak aby w finalnym efekcie powstały tekturowe wersje przedstawiające postacie Tymka i Toli. Postacie Tymka i Toli muszą zostać wykorzystane w pracy konkursowej.

KONKURS „ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ!” – Zadaniem uczestnika konkursu „Rozwiąż krzyżówkę” jest poprawne rozwiązanie krzyżówki konkursowej i odgadnięcie hasła. Zagadnienia krzyżówkowe odnoszą się między innymi do treści poruszanych w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020.

Konkursy zostaną wzięte pod uwagę przez Samorząd Szkolny w rankingu klas i będą wliczały się do punktacji.

W RAMACH ZTU2020 ZOSTANIE PRZEPROWADZONA OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA UCZNIÓW.

więcej informacji na stronie https://www.trzezwyumysl.pl/2020/

Pedagog szkolny

Katarzyna Szymczak

 

Skip to content