Aktualności

Procedura w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa

W związku z rozpoczęciem od dnia 27 maja 2020r. zajęć opiekuńczo -wychowawczych, rewalidacyjnych i konsultacji oraz w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w Szkole Podstawowej im. M. Krasickiej stworzono procedurę postępowania w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa w Szkole Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.  Ewentualne uczestnictwo dziecka w zajęciach wymaga zgody rodzica/ opiekuna prawnego na pomiar temperatury oraz oświadczenia dot. zapoznania się z poniższą procedurą. Rodzic/ opiekun prawny może podpisać te dokumenty przyprowadzając dziecko na pierwsze zajęcia lub pobrać ze strony i przekazać dziecku.

Procedura-koronawirus.pdf (358 pobrań)

 

deklaracja.pdf (301 pobrań)

 

oświadczenie.pdf (373 pobrania)
Skip to content