Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły.

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z poniższymi procedurami bezpieczeństwa, które dotyczą zasad sprawowania opieki nad uczniami na terenie szkoły w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu usprawnienie organizacji pracy szkoły, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w szkole, jak również określenie obowiązków i zadań nauczycieli oraz personelu obsługowego szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

Procedura-bezpieczeństwa-COVID-09.2020.pdf (338 pobrań)

Skip to content