Procedury-nauki-zdalnej-i-hybrydowej-.pdf (6 pobrań)

 

InterRisk-klauzula-informacyjna.pdf (22 pobrania)

 

InterRisk-OgólneWarunkiUbezpieczenia-NNW.pdf (17 pobrań)

 

zaktualizowany STATUT-03.2020.doc (12 pobrań)

 

Zakres ubezpieczenia 2019 (91 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019 (106 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (290 pobrań)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole.pdf (97 pobrań)

 

Wewnątrzszkolne-Ocenianie–nauczanie-na-odległość.pdf (187 pobrań)