Procedura-bezpieczeństwa-COVID-09.2021.pdf (2 pobrania)

 

Procedura-opieki-świetlicowej.pdf (35 pobrań)

 

Procedury-nauki-zdalnej-i-hybrydowej-.pdf (45 pobrań)

 

InterRisk-klauzula-informacyjna.pdf (55 pobrań)

 

InterRisk-OgólneWarunkiUbezpieczenia-NNW.pdf (61 pobrań)

 

zaktualizowany STATUT-03.2020.doc (142 pobrania)

 

Zakres ubezpieczenia 2019 (132 pobrania)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019 (149 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (328 pobrań)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole.pdf (142 pobrania)

 

Wewnątrzszkolne-Ocenianie–nauczanie-na-odległość.pdf (235 pobrań)