Regulamin korzystania z podreczników dotacyjnych. (3 pobrania)

 

INTERRISK_OgólneWarunkiUbezpieczenia_NNW-2022.pdf (3 pobrania)

 

INTERRISK_KLAUZULA-INFORMACYJNA 2022.pdf (1 pobranie)

 

Procedura-bezpieczeństwa-COVID-09.2021.pdf (69 pobrań)

 

Procedura-opieki-świetlicowej.pdf (103 pobrania)

 

Procedury-nauki-zdalnej-i-hybrydowej-.pdf (115 pobrań)

 

InterRisk-klauzula-informacyjna.pdf (122 pobrania)

 

InterRisk-OgólneWarunkiUbezpieczenia-NNW.pdf (135 pobrań)

 

Zakres ubezpieczenia 2019 (212 pobrań)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019 (225 pobrań)

 

Raport z ewaluacji Punktu Przedszkolnego.pdf (395 pobrań)

 

zaktualizowany STATUT 01.2022.pdf (62 pobrania)

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

 

Procedury reagowania w przypadku wystapienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrozen fizycznych w szkole.pdf (216 pobrań)

 

Wewnątrzszkolne-Ocenianie–nauczanie-na-odległość.pdf (308 pobrań)