KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 1 września 2020r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 30 września 2020r. – Święto Szkoły,
 • 23.12-31.12.2020r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 04.01-17.01.2021r. – ferie zimowe,
 • 01.04-06.04.2021r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 25.06.2021r. – zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 30.10.2020r. (piątek)
 • 21.12-22.12.2020r. (poniedziałek, wtorek)
 • 04.06.2021r. (piątek).

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla dziecka.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski – 25.05. 2021r.
 • matematyka – 26.05. 2021r.
 • język obcy nowożytny – 27.05.2021r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 11.12.2020r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 • 22.01.2021r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 01.02-05.02.2021r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 14.05.2021r. – wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych,
 • 15.06.2021r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.