Aktualności, Biblioteka

Zwrot podręczników w klasach 4 – 8

W dniach od środy 16.06 do piątku 18.06. będzie miał miejsce w naszej szkole odbiór podręczników od uczniów klas 4 – 8 ( o tym, który to będzie dzień z trzech wyznaczonych, zdecyduje wychowawca klasy). W celu sprawnego przeprowadzenia tej akcji, uczniowie powinni odpowiednio przygotować podręczniki:
1. zdjąć z nich okładki,
2. usunąć własne kartki, notatki, zakładki, itp.,
3. odłożyć podręcznik do religii oraz wszystkie zeszyty ćwiczeń (ich nie zwracamy),
4. przynieść podręczniki w wyznaczonym przez wychowawcę dniu do swojej klasy.

Bibliotekarze

Skip to content