KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 1 września 2021r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 30 września 2021r. – Święto Szkoły,
 • 23.12 – 31.12.2021r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 31.01 – 11.02.2022r. – ferie zimowe,
 • 14.04 – 19.04.2022r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 24.06.2022r. – zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 29.10.2021r. (piątek)
 • 12.11.2021r. (piątek)
 • 07.01.2022r. (piątek)
 • 02.05.2022r. (poniedziałek)
 • 17.06.2022r. (piątek)

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla dziecka.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski – 24.05. 2022r.
 • matematyka – 25.05. 2022r.
 • język obcy nowożytny – 26.05.2022r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 17.12.2021r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 • 20.01.2022r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 27.01.2022r. – rada klasyfikacyjna
 • 28.01.2022r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 13.05.2022r. – wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych,
 • 13.06.2022r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.
 • 20.06.2022r. – rada klasyfikacyjna

Dni otwarte:

 • 19 października
 • 20 grudnia
 • 15 marca
 • 17 maja