Aktualności, Edukacja wczesnoszkolna, Realizowane projekty

Kampania ,,19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”

W dniach od 1 do 19 listopada nasza szkoła we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz Powiatowym Centrum Edukacji w Zgorzelcu realizowała światową Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Kampania na stałe została wpisana do programu profilaktyczno – wychowawczego i jest realizowana w naszej szkole od wielu lat.
Organizatorem kampanii w Polsce jest Fundacja po DRUGIE, która we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.
Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.
W ciągu 19 dni dniach listopada, podczas podejmowanych przez wychowawców, pedagogów i uczniów działań wiele mówiono o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomniano te wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
W tych dniach uczniowie od najmłodszych klas brali udział w lekcjach profilaktycznych na temat negatywnych skutków przemocy, wspólnie tworzyli plakaty i gazetki klasowe. Uczniowie uczyli się sposobów radzenia sobie z przemocą oraz umiejętności stosowania właściwych postaw wobec przemocy. Podczas warsztatów wykorzystano filmy profilaktyczne. Wychowawcy i pedagodzy przeprowadzili pogadanki na temat przemocy rówieśniczej oraz rodzajów przemocy. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 19 listopada, rozdawali społeczności szkolnej pomarańczowe wstążeczki – ten dzień został ogłoszony Pomarańczowym Dniem.

Koordynator Kampanii
Katarzyna Szymczak

Skip to content