Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

nieobjętych dotacją (do zakupu przez rodziców) 

Klasa Tytuł Autor, wydawnictwo Wyposażenie ucznia
Język niemiecki
4 „Punkt” Klasa 4. Anna Potapowicz, WSiP Podręcznik + ćwiczenia
5 „Punkt” Klasa 5. Anna Potapowicz, WSiP Podręcznik + ćwiczenia
6 „Punkt” Klasa 6. Anna Potapowicz, WSiP Podręcznik + ćwiczenia
Religia
1 Poznaję Boży świat. K. Mielnicki,    E. Kondrak  wyd. Jedność Podręcznik
2 Odkrywam Królestwo Boże. K. Mielnicki,    E. Kondrak   wyd. Jedność Podręcznik
3 Jezus jest z nami. D. Krupiński,   J. Snopek     wyd. Jedność Zeszyt ćwiczeń
4 Miejsce pełne BOGActw. K. Mielnicki,    E. Kondrak   wyd. Jedność Podręcznik
5 Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. K. Mielnicki,    E. Kondrak   wyd. Jedność Podręcznik
6 Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. K. Mielnicki,    E. Kondrak   wyd. Jedność Podręcznik
7 Szczęśliwi, którzy czynią dobro. K. Mielnicki,    E. Kondrak   wyd. Jedność Podręcznik
8 Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. K. Mielnicki,    E. Kondrak   wyd. Jedność Podręcznik

Uwaga!

Pozostałe podręczniki do klas 1-8 szkoły podstawowej zostaną zakupione przez szkołę.