W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole będzie realizowany projekt unijny  „Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec”.

W ramach projektu szkoła oferuje szereg zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (szczegółową ofertę prowadzonych zajęć zawiera Regulamin projektu).

Nabór na zajęcia przeprowadzą nauczyciele prowadzący dane zajęcia dniach 5 – 9 września 2022r.

W załączeniu Regulamin Projektu i rekrutacji.

Regulamin-Wysoka-jakość-edukacji.doc (33 pobrania)