KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 1 września 2022r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 30 września 2022r. – Święto Szkoły,
 • 23.12 – 31.12.2022r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 13.02 – 26.02.2023r. – ferie zimowe,
 • 06.04 – 11.04.2023r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 23.06.2023r. – zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 31.10.2022r. (poniedziałek)
 • 02.05.2023r. (wtorek)
 • 09.06.2023r. (piątek)
 • 21.06.2023r. (środa)

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla dziecka.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski – 23.05. 2023r.
 • matematyka – 24.05. 2023r.
 • język obcy nowożytny – 25.05.2023r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 20.12.2022r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 • 20.01.2023r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 23.01.2023r. – rada klasyfikacyjna
 • 24.01.2023r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 07.05.2023r. – wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych,
 • 07.06.2023r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.
 • 19.06.2023r. – rada klasyfikacyjna