Aktualności, Sukcesy

Konkurs Matematyczny KOMA 2022

29-30 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnych eliminacjach Konkursu Matematycznego KOMA i czworo z nich zakwalifikowało się do finału, który odbył się 10 grudnia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Założeniem konkursu nie jest wykorzystanie wiedzy szkolnej, ponieważ tematyka omawiana przez nauczyciela podczas wykładu daleko wykracza poza program realizowany podczas lekcji. Ważna jest umiejętność słuchania, przetwarzania informacji, robienia notatek oraz posługiwania się nimi.
W tym roku szkolnym uczniowie wysłuchali wykładu na temat „Krótki zapis dużych liczb” według planu:
1. Mnożenie jako skrócony zapis dodawania. Potęgowanie jako skrócony zapis mnożenia.
2. Działania na potęgach. Rozpoznawanie kwadratów i sześcianów.
3. Notacja strzałkowa (Knutha) jako skrócony zapis potęgowania.
4. Notacja wielokątowa Steinhausa-Mosera.

Wśród 16% uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do części finałowej konkursu, znalazło się troje uczniów naszej szkoły w kategorii Młodzicy (klasy 4-5):

  • Miłosz Dobrzyński (klasa 5a)
  • Adrianna Kołodziejczak (klasa 5b)
  •  Kacper Helik (klasa 5a)

oraz jedna uczennica w kategorii Juniorzy (klasy 6-8):

  • Milena Sroczek (klasa 8c)

Podczas finałowej części konkursu uczniowie wysłuchali wykładu o tematyce daleko wykraczającej poza podstawę programową obowiązującą w szkole podstawowej, a następnie pracowali z arkuszem zadań dotyczącym mocy zbiorów i ich równoliczności oraz rozwiązywali problemy związane z paradoksem hotelu Hilberta.

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów

nauczyciele matematyki
Anna Młodzińska
Beata Wrzeszcz

Skip to content