Aktualności

Pamiętamy – 80 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Akcję „Żonkil” zorganizowaliśmy w 80 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie
Warszawskim. Dedykujemy ją bohaterom tej nierównej walki z niemieckimi nazistami, jak i cierpiącym cywilom. Chcemy upamiętnić heroiczny opór oraz walkę i ciche cierpienie niewinnych ludzi.

S.Borodzicz

Skip to content