Na skróty

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 • 4 września 2023r. – rozpoczęcie roku szkolnego,
 • 29 września 2023r. – Święto Szkoły,
 • 23.12 – 31.12.2023r. – zimowa przerwa świąteczna,
 • 15.01 – 28.01.2024r. – ferie zimowe,
 • 28.03 – 02.04.2024r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 • 21.06.2024r. – zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 29.04.2024 r. (poniedziałek)
 • 30.04.2024 r. (wtorek)
 • 02.05.2024 r. (czwartek)
 • 31.05.2024 r. (piątek)
 • 19.06.2024 r. (środa)

Prosimy rodziców o zgłoszenie u wychowawcy klasy tydzień przed datą dnia dodatkowo wolnego, czy konieczne będzie zorganizowanie opieki w świetlicy dla dziecka.

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski – 14.05. 2024r.
 • matematyka – 15.05. 2024r.
 • język obcy nowożytny – 16.05.2024r.

Terminy dotyczące klasyfikacji uczniów:

I semestr:

 • 08.12.2023r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
 • 12.01.2024r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
 • 30.01.2024r. – rada klasyfikacyjna
 • 31.01.2024r. – zebrania z rodzicami

II semestr:

 • 10.05.2024r. – wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych,
 • 10.06.2024r. – wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych.
 • 17.06.2024r. – rada klasyfikacyjna
Skip to content