Kategoria: Pedagog szkolny

Strona 2/2

Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego jeżeli:

 

 

 

Dlaczego w szkole potrzebny jest pedagog?

 

We współczesnym świecie coraz więcej uczniów ma różne problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania. Dzieci i młodzież nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami. Stają się bardziej agresywne lub wycofane w kontaktach społecznych, co  w efekcie może doprowadzić do różnych form niedostosowania społecznego, zagrożenia demoralizacją, autoagresji czy sięgania po substancje psychoaktywne. Pedagog szkolny jest przede wszystkim rzecznikiem praw ucznia w szkole oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia pomocy uczniowi. Pedagog jest specjalistą w dziedzinie wychowania. Potrafi nawiązać kontakt z uczniem i rodzicem, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe. Potrafi podjąć natychmiastowe działania by znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, w której uczeń i rodzic się znaleźli.

 

Pedagog szkolny ściśle współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w procesie wychowania:

 

 

 

Pedagog posiada wiedzę oraz umiejętność do prowadzenia zajęć profilaktycznych,doradztwa zawodowego, terapii, sztuki mediacji, do rozpoznawania i diagnozowania różnorodnych sytuacji problemowych, do organizowania i prowadzenia różnych form zajęć indywidualnych i grupowych (warsztatów, pogadanek, prelekcji, szkoleń dla nauczycieli, pedagogizacji dla rodziców, do tworzenia programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych).

 

Pedagog służy swoją pomocą dorosłym opiekunom dzieci, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami wychowawczymi w  domu. Nie należy wstydzić się korzystać z pomocy pedagoga. Ważne jest przecież dobro dziecka. Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie  bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zabawę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej wartości, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.

 

 

mgr Elżbieta Chłopecka (gabinet I piętro SP)

 

Poniedziałek 8:00 – 12:00 i 13:45 – 14:30 – zajęcia rewalidacyjne
Wtorek 9:30 – 14:30
Środa 8:00 – 14:00
Czwartek 8:30 – 14:30
Piątek 9:00 – 14:00

 

 

mgr Katarzyna Szymczak (gabinet II piętro Gim)

 

Poniedziałek 8:00 – 13:00 i 13:00 – 15:00 – zajęcia rewalidacyjne
Wtorek 8:00 – 14:00 w tym 10.00-11.00- zajęcia rewalidacyjne
Środa 8:00 – 13:00 i 13:00 – 14:00 – zajęcia rewalidacyjne
Czwartek 8:00 – 14:00 w tym 12.00-13.00- zajęcia rewalidacyjne
Piątek 8:00 – 11:00

 

Filia w Starym Węglińcu piątek 11.00-12.00Aktualności, Pedagog szkolny

,,Z PRAWEM NA TY – PRAWO WOBEC NIELETNICH” 2018


Po raz kolejny uczniowie klasy szóstej uczestniczyli w akcji ,,Z PRAWEM NA  TY – PRAWO  WOBEC  NIELETNICH”.


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

Spektakl profilaktyczny „Wznieś serce nad zło”


W ramach realizowanej w naszej szkole Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży uczniowie klasy II b Gimnazjum wraz z wychowawcą Grażyną Wiatrowską i pedagogiem szkolnym Katarzyną Szymczak przygotowali spektakl profilaktyczny: „Wznieś serce nad zło”.


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

,,Ja w konflikcie – trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych” 2017


29 listopada 2017 r. uczniowie klas V – VI uczestniczyli w warsztatach ,,JA W KONFLIKCIE – trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych”.


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

Alkohol – NIE !!!


Dnia 29 listopada 2017r. dla uczniów klas VII i II gimnazjum odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Zajęcia prowadziła pani Marta Jurkowska – trener, psycholog z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

Wojewódzki Program Edukacyjny pn.„ALFA”


Dnia 21 listopada odbyły się spotkania dla uczniów klas II i III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Węglińcu w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego pn.„ALFA”,


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

„19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” 2017


W ramach kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” przewidziano w naszej szkole szereg działań m. in.: warsztaty i pogadanki dla uczniów, plakaty oraz prace


Czytaj więcej

Aktualności, Aktualności EW, Edukacja wczesnoszkolna, Pedagog szkolny

Budujemy świat bez przemocy w zerówce


Kreowanie odpowiednich postaw należy zacząć od najwcześniejszych lat, dlatego w związku z kampanią ,,19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”….


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

,,BUDUJEMY ŚWIAT BEZ PRZEMOCY” 2017


W dniach od 1 listopada do 19 listopada 2017r. Szkoła Podstawowa im. Marii Krasickiej w Węglińcu podobnie jak w ubiegłym roku, we współpracy z


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny

Wieczór Tajemnic w Pałacu w Biedrzychowicach


Dnia 8 listopada uczniowie klas III Gimnazjum wzięli udział w Wieczorze Tajemnic w Pałacu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.


Czytaj więcej

Aktualności, Pedagog szkolny, Realizowane projekty

„Czy słowem można zranić?!”


„Czy słowem można zranić?!” to tytuł koncertu profilaktycznego, który odbył się 6 listopada 2017r. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Węglińcu.


Czytaj więcej

Theme by Anders Norén