Zespół Szkół w Węglińcu - Gimnazjum
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Logowanie

Twój login
Twoje hasło
Zapamiętaj mnie

Create an account

Pola zaznaczone(*) są wymagane obowiązkowo.
Name
Twój login
Twoje hasło
Verify password
Email
Verify email


Rekrutacja - Gimnazjum

Kryteria rekrutacji do klasy I Gimnazjum w Zespole Szkół w Węglińcu

 1. Do Gimnazjum w Węglińcu przyjmowani są uczniowie z obwodu szkoły na podstawie podań (załącznik nr 4a) złożonych do 31 marca przez rodziców (opiekunów prawnych) do Dyrektora Zespołu.
 2. Kandydaci spoza obwodu szkoły są przyjmowani po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w placówce pozostały wolne miejsca. Wyjątkiem są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, którzy są przyjmowani w pierwszej kolejności bez uczestniczenia w dalszej procedurze.

  Kryteria rekrutacji do  klasy I Gimnazjum kandydatów spoza obwodu szkoły
  Lp. Kryterium Wartość kryt. w pkt Dokument
  1. Osiągnięcia kandydata w  szkole podstawowej, w tym:   Świadectwo ukończenia SP
  Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 3
  Wzorowe zachowanie 2
  Oceny z zajęć edukacyjnych - język polski, matematyka, język obcy1 0 - 10
  Wynik na sprawdzianie przeprowadzonym przez OKE2 0 - 10 zaświadczenie

  Osiągnięcia w konkursach lub zawodach sportowych:
  na szczeblu gminnym3
  na szczeblu powiatowym4


  1 - 3
  1 - 4
  Świadectwo ukończenia SP
  Wyróżniająca działalność na rzecz środowiska szkolnego lub lokalnego5 2 - 4 zaświadczenie
  2. Kandydat spoza obwodu szkoły zamieszkały na terenie gminy 3 oświadczenie
  3. Kandydat spoza obszaru gminy, którego rodzice pracują na terenie obwodu szkoły 2 oświadczenie
  4. Kandydat spoza obszaru gminy, którego rodzice nie pracują na terenie obwodu szkoły 2 oświadczenie

  1 Za oceny z zajęć edukacyjnych:
  język polski
  matematyka
  język obcy (w przypadku 2 języków ten z wyższą oceną)

  Ocena Punkty
  6 10
  5 8
  4 6
  3 4
  2 0


  2 Za wynik na sprawdzianie przeprowadzonym przez OKE:

  Liczba uzyskanych na sprawdzianie punktów Punkty
  0 - 10 1
  11 - 20 2
  21 - 25 4
  26 - 32 6
  33 - 39

  8

  40

  10


  3 Za zajęcie miejsca I-III w konkursach (zawodach) na szczeblu gminnym:
  Miejsce Punkty
  1 3
  2 2
  3 1

  4 Za zajęcie miejsca I-III w konkursach (zawodach) na szczeblu powiatowym:
  Miejsce Punkty
  1 4
  2 3
  3 2
  za udział 1

  Punkty się sumuje za osiągnięcia w różnych konkursach.

  5 Za wyróżniającą i udokumentowaną działalność na rzecz środowiska lokalnego (np. wolontariat) – 2 pkt.
  Za wyróżniającą i udokumentowaną działalność na rzecz środowiska szkolnego (SU, organizacje młodzieżowe) – 2 pkt.

 3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje data wpływu podania o przyjęcie do gimnazjum.
 4. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat spoza obwodu szkoły może być przyjęty po uzyskaniu przez Dyrektora zgody organu prowadzącego.

W załączniku znajdują się potrzebne dokumenty.