Zespół Szkół w Węglińcu - Procedury
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Logowanie

Twój login
Twoje hasło
Zapamiętaj mnie

Create an account

Pola zaznaczone(*) są wymagane obowiązkowo.
Name
Twój login
Twoje hasło
Verify password
Email
Verify email


Procedury rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół w Węglińcu

Procedury rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół w Węglińcu

 

 1. Niniejszą procedurę opracowano na podstawie:
  1. Ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami;
  2. Statutu Zespołu Szkół w Węglińcu.
 2. Cel i przedmiot procedury:
  1. Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji, zgodnego z przepisami prawa oraz zasadą powszechnej dostępności i jawności.
  2. Przedmiotem procedury są zasady rekrutacji uczniów do:
   • punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych;
   • klasy I szkoły podstawowej;
   • klasy I gimnazjum.
 3. Tryb postępowania:

1) Do punktu przedszkolnego oraz oddziału dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym:
a) określenie liczby miejsc w oddziałach;
b) przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego;
c) powołanie Komisji Rekrutacyjnej;
d) posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;
e) ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny.
2) Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a) określenie liczby miejsc w oddziałach;
b) przyjmowanie wniosków rodziców/opiekunów o przyjęcie uczniów;
c) określenie sposobu rekrutacji i dokumentów dotyczących uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

4. Postanowienia ogólne:
1) Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum dla kandydatów spoza obwodu szkoły określa corocznie kurator oświaty.
2) Terminy rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły określa załącznik nr 1.
3) Kryteria rekrutacji do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Węglińcu określa załącznik nr 2.
4) Kryteria rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej określa załącznik nr 3.
5) Kryteria rekrutacji do klasy I gimnazjum określa załącznik nr 4.
6) Wzory dokumentów:
a) Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego / oddziału przedszkolnego – załącznik nr 2a;
b) Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – załącznik nr 3a;
c) Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I gimnazjum – załącznik nr 4a;
d) Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – załącznik nr 5.
7) Listy, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1 i 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie placówki oraz na stronie internetowej Zespołu. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5. Zadania Dyrektora Zespołu Szkół:
1) Złożenie wniosku do Burmistrza w sprawie określenia terminów i kryteriów rekrutacji.
2) Wydanie zarządzenia w sprawie terminów, kryteriów postępowania rekrutacyjnego oraz miejsca składania wniosków.
3) Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki;
4) Wydanie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i jej składu.
5) Rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej;
6) Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego;
7) Podjęcie decyzji o przyjęciu kandydata do placówki.
6. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki (listę podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej);
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
4) uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do placówki.

7. Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.