Aktualności, Pedagog/psycholog, Realizowane projekty

„Czy słowem można zranić?!”

„Czy słowem można zranić?!” to tytuł koncertu profilaktycznego, który odbył się 6 listopada 2017r. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Węglińcu.

Pan Jacek Musiatowicz wraz z synem Michałem zaprosili nas na koncert rockowy przeplatany przemyśleniami artysty na temat życia młodych ludzi. Szczególną uwagę zwrócił artysta na brak pasji w życiu młodzieży. Powoduje on łatwą i zgubną drogę do uzależnienia. Podczas recitalu pan Jacek odwoływał się do przykładów z własnego życia, które to powinny stać się przestrogą dla widzów. Radził, by nie próbować podążać drogą zła, narkotyków i innych używek. By wracając do domu każdego dnia dziękować, że są w nim osoby bliskie, ważne, te, które kochamy. Pan Jacek motywował młodych uczniów, by starali się nie ranić osób z otoczenia, bo nie wiemy, czy kolejnego dnia dane nam będzie naprawić swój błąd.

Cały występ uświetniony został grą na gitarze młodego muzyka – Michała Musiatowicza. Zarówno zaprezentowane utwory, jak i monolog pana Jacka, zrobiły na uczniach naszej szkoły ogromne wrażenie.

Dziękujemy Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węglińcu za organizację i sfinansowanie tak wspaniałego koncertu profilaktycznego. Dziękujemy również Dyrektorowi Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu,panu Bogdanowi Walczakowi, za udostępnienie sali.

 

Pedagog szkolny

Katarzyna Szymczak

Skip to content