Aktualności, Rok dla Niepodległej

Narodowe Święto Niepodległości 2017

„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: Sobą!”

Te słowa z wiersza Leopolda Staffa były elementem programu artystycznego, prezentowanego z okazji 99-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne obchody przygotowały klasy 5b, 2aG oraz 3aG.

Program składał się z opisu wydarzeń historycznych, które doprowadziły do powrotu Polski na mapę Europy. Opis ten ubarwiała prezentacja multimedialna oraz wiersze i piosenki patriotyczne, w śpiewie których mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz Urzędu Gminy. Ważnym elementem uroczystości było przekazanie szkole sztandaru przez lokalną organizację weteranów.

Uroczystość miała podniosły charakter. Przejawiał się on zarówno w treści programu, scenografii, galowych strojach uczniów oraz wpiętych w nie barwach narodowych, jak i we wzorowym zachowaniu uczniów.

 

                                                             Organizatorki spotkania:

Iwona Tryka, Joanna Borejko, Sława Borodzicz, Bianka Droś-Wtorek

 

Skip to content