99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości nie została zapomniana przez naszych zerówkowiczów.

Dumni, że są Polakami, śpiewali rozmaite pieśni w towarzystwie Pani Dyrektor. Nie zabrakło lekcji historii udzielonej przez wychowawców oraz patriotycznej atmosfery, którą tworzyła dekoracja sali.