Kreowanie odpowiednich postaw należy zacząć od najwcześniejszych lat, dlatego w związku z kampanią ,,19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”….

….nasi najmłodsi koledzy z oddziału przedszkolnego zostali zaangażowani do akcji. Efektem ich działań był plakat, który wykonali wspólnymi siłami.